با عضویت در کانال ستاد، میتوانید از آخرین فناوری لیزر و فوتونیک مطلع شوید تمایلی ندارم عضویت
آرشیو گزارش تصویری


1396/06/01 - 12:53
افتتاح نخستین مرکز نوآوری لیزر با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری
هلیا سعیدیخدمات الکترونیک
نهاد های همکار