با عضویت در کانال ستاد، میتوانید از آخرین فناوری لیزر و فوتونیک مطلع شوید تمایلی ندارم عضویت
سامانه ارسال طرح های توسعه فناوری

نوع طرح :
عنوان طرح پیشنهادی به فارسی: *
عنوان طرح پیشنهادی به انگلیسی: *
ماهیت طرح : بنیادی کاربردی توسعه ای صنعتی
مقیاس طرح :
مدت اجرا( ماه) : *
اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال) : *
در صورت داشتن بهره بردار برای این طرح، مبلغ قرارداد فی مابین جهت اجرا ذکر گردد : *
نوع حمایت درخواستی :
نام و نام خانوادگی مجری طرح : *
مدرک تحصیلی مجری : *
تلفن مجری : *
ایمیل مجری : *
ارسال رزومه مجری :   
ارسال لیست همکاران اصلی طرح به همراه رزومه :   
ارسال سوابق و فعالیتهای تحقیقاتی و صنعتی انجام شده توسط تیم و مرتبط با طرح پیشنهادی :   
در صورت همکاری قبلی با ستاد ، عنوان طرح و نوع حمایت دریافت شده ذکر شود :
در صورت داشتن طرح حمایت شده قبلی از سوی معاونت (آیتم قبلی)، وضعیت فعلی طرح را بیان نمایید :
خلاصه فنی طرح : *
ضرورت اجرای طرح : *
اهداف طرح : *
خروجی طرح : *
ارسال فایل پیشنهادیه طرح :

دریافت فرم طرح های فناوری
دریافت فرم طرح های کلان و زیرساختی
دریافت فرم ضوابط طرح های کلان و زیر ساختی
دریافت فرم طرح های نوآوری و تجاری سازی
  
ارسال نامه پاسخگویی به نظرات داوران و توضیح موارد اصلاح شده :   
ارسال لیست 3 داور پیشنهادی:   
ارسال Cover Letter
  
لطفا متن درون تصویر را وارد کنید. لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*
نهاد های همکار