با عضویت در کانال ستاد، میتوانید از آخرین فناوری لیزر و فوتونیک مطلع شوید تمایلی ندارم عضویت
سامانه ارسال طرح های توسعه فناوری

 نوع طرح :  
 عنوان طرح پیشنهادی به فارسی:  *
 عنوان طرح پیشنهادی به انگلیسی:  *
 ماهیت طرح :  بنیادی کاربردی توسعه ای صنعتی
 مقیاس طرح :  
 مدت اجرا( ماه) :  *
 اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال) :  *
 در صورت داشتن بهره بردار برای این طرح، مبلغ قرارداد فی مابین جهت اجرا ذکر گردد :  *
 نوع حمایت درخواستی :  
 نام و نام خانوادگی مجری طرح :  *
 مدرک تحصیلی مجری :  *
 تلفن مجری :  *
 ایمیل مجری :  *
 ارسال رزومه مجری :    
 ارسال لیست همکاران اصلی طرح به همراه رزومه :    
 ارسال سوابق و فعالیتهای تحقیقاتی و صنعتی انجام شده توسط تیم و مرتبط با طرح پیشنهادی :    
 در صورت همکاری قبلی با ستاد ، عنوان طرح و نوع حمایت دریافت شده ذکر شود :  
 در صورت داشتن طرح حمایت شده قبلی از سوی معاونت (آیتم قبلی)، وضعیت فعلی طرح را بیان نمایید :  
 خلاصه فنی طرح :  *
 ضرورت اجرای طرح :  *
 اهداف طرح :  *
 خروجی طرح :  *
 ارسال فایل پیشنهادیه طرح :

دریافت فرم طرح های فناوری
دریافت فرم طرح های کلان و زیرساختی
دریافت فرم ضوابط طرح های کلان و زیر ساختی
دریافت فرم طرح های نوآوری و تجاری سازی
   
 ارسال نامه پاسخگویی به نظرات داوران و توضیح موارد اصلاح شده :    
 ارسال لیست 3 داور پیشنهادی:    
  ارسال Cover Letter
   
  لطفا متن درون تصویر را وارد کنید.  متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*
   
نهاد های همکار