با عضویت در کانال ستاد، میتوانید از آخرین فناوری لیزر و فوتونیک مطلع شوید تمایلی ندارم عضویت
معرفی ستاد

ستاد توسعه فناوری لیزر، فوتونیک و ساختار­های میکرونی

لیزر در سال 1960 و با اختراع لیزر یاقوت توسط میمن اختراع شد و خیلی زود کاربردی وسیع و جایگاهی غیر قابل انکار در تحقیقات و صنایع یافت. لیزر در ایران سالهاست در سطح تحقیقاتی و پژوهشی شناخته شده است و در صنعت نیز استفاده از این فناوری مرسوم می­باشد. اما چندسالی بود در این حوزه فقدان یک نهاد مرجع برای سیاستگذاری و هماهنگ سازی تعاملات میان بازیگران و تأثیرگذاران احساس می شد. برای رفع این کمبودها، با درایت مسئولان امر و توسط معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری جناب آقای دکتر ستاری این ستاد در خرداد ماه 1395 تأسیس شد و پیگیری اهداف اقتصاد مقاومتی را در حوزه مربوط به خود در دستور کار قرار داد.

نهاد های همکار