با عضویت در کانال ستاد، میتوانید از آخرین فناوری لیزر و فوتونیک مطلع شوید تمایلی ندارم عضویت
ارتباط با ما

تماس با ستاد توسعه فناوری های لیزر ، فوتونیک و ساختارهای میکرونی

تلفن تماس :  6-22414191-021

تلفن تماس مستقیم با دفتر دبیر ستاد :  22183113-021

 slpm@isti.ir  :پست الکترونیک ستاد 

 m.ansaryfar@isti.ir :تماس با معاون اجرایی ستاد

نشانی : تهران - زعفرانیه - خیابان شهید فلاحی - کوچه شیرکوه - پلاک 11 - ساختمان شماره 2 معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری

نمابر دفتر ستاد :  22183114-021

نمابر دبیرخانه ستاد :  83533333-021

نهاد های همکار