مدت زمان  فراخوان حمایت از مقالات حوزه فوتونیک و مواد پیشرفته تمدید شد

14 اردی بهشت 1399 فراخوان:

مدت زمان فراخوان حمایت از مقالات حوزه فوتونیک و مواد پیشرفته تمدید شد

ستاد توسعه فناوری‌های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت در نظر دارد؛ با هدف ترغیب و تشویق محققان، پرورش سرمایه‌های انسانی متخصص، حمایت از فعالیت‌های پژوهشی با کیفیت در حوزه فوتونیک و مواد پیشرفته و در راستای توسعه این ‌فناوری‌ها در کشور، به اساتید و پژوهشگران دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی علاقه‌مند به حوزه فوتونیک و مواد پیشرفته که دارای مقالات منتشر شده در نشریات منتخب می‌باشند، حمایت تشویقی پرداخت نماید. مهلت فراخوان تا پایان روز 1399/3/16 تمدید شد.