سمپوزیوم ساخت افزایشی برگزار شد

12 بهمن 1398 با حمایت ستاد:

سمپوزیوم ساخت افزایشی برگزار شد

سمپوزیوم ساخت افزایشی در دانشگاه امیر کبیر برگزار شد. این رویداد، هدف و رویکرد خود را توسعه «نوآوری و فناوری» در این رشته عنوان کرد.