«اینوماین2» میزبان بیش از 300 شرکت دانش بنیان شد

7 بهمن 1398 با حمایت ستاد:

«اینوماین2» میزبان بیش از 300 شرکت دانش بنیان شد

به گفته دبیر اجرایی رویداد اینوماین 2، با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بیش از 300 شرکت دانش بنیان در این جشنواره ثبت نام کرده‌اند و نیازهای فناورانه بخش معدن را بررسی خواهند کرد.