جشنواره «ارائه نیازهای فناورانه معدن و صنایع معدنی» (اینوماین 2) برگزار شد

6 بهمن 1398 با حمایت ستاد:

جشنواره «ارائه نیازهای فناورانه معدن و صنایع معدنی» (اینوماین 2) برگزار شد

با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت، رویداد «ارائه نیازهای فناورانه معدن و صنایع معدنی» (اینوماین 2)، با موضوع «ارائه نیازهای فناورانه معدن و صنایع معدنی» و با مشارکت بخش خصوصی در حال برگزاری است. توسعه سهم فناوری در بخش معدن و صنایع معدنی از جمله اهداف اصلی این جشنواره است.