پوشش ساخته شده از ماده کوانتومی برای پنهان کردن تغییرات دما از دوربین‌های مادون قرمز

21 دی 1398 فناوری فوتونیک، لیزر؛

پوشش ساخته شده از ماده کوانتومی برای پنهان کردن تغییرات دما از دوربین‌های مادون قرمز

یک پوشش بسیار نازک که از اکسید نیکل ساماریم ساخته شده است (SmNiO3) که میزان تابش حرارتی ساطع شده از آن صرف نظر از دمای واقعی آن، تقریبا ثابت و در محدوده حدود 30 درجه سانتی گراد است. این روکش که توسط مهندسین دانشگاه ویسکانسین مادیسون ساخته شده و دارای تابش حرارتی مستقل از دما است، می تواند روزی برای مخفی شدن اشیاء از دید دوربین های مادون قرمز (IR) استفاده شود.