پوشش‌های الکترونیکی قابل کشش و ضد آب

18 دی 1398 فناوری مواد و ساخت؛

پوشش‌های الکترونیکی قابل کشش و ضد آب

پوشش‌های الکترونیکی در سال‌های اخیر رو به افزایش هستند. این اصطلاح به دستگاه‌های الکترونیکی هوشمند است که قابل پوشش یا قابل کاشت هستند و کاربردهای آنها شامل مانیتورهای فیزیولوژیکی یا سنسورهای زیست پزشکی، تبدیل انرژی و ذخیره‌سازی انرژی، سیستم‌های ارتباطی و شارژ بیسیم و نیز رابط‌های انسان و ماشین هستند.