پیشرفت‌های پرینت چهاربعدی، مواد هوشمند کنونی و تکنولوژی‌ها

29 مهر 1398 فناوری‌های مواد و ساخت؛

پیشرفت‌های پرینت چهاربعدی، مواد هوشمند کنونی و تکنولوژی‌ها

پیشرفت‌های اخیر در روش ساخت مواد افزودنی (Additive Manufacturing)، که معمولا به‌عنوان چاپ سه‌بعدی شناخته می‌شود، با پیشرفتی حدود 40 سال، به محققان اجازه داده است تا اشکال پیچیده‌ای را که قبلا ساخت آنها با استفاده از روش‌های ساخت سنتی غیرممکن بودند، ایجاد کنند. شاخه تحقیقاتی که از چاپ سه‌بعدی نشئت گرفته است، چاپ چهاربعدی نامیده می‌شود که شامل چاپ با مواد هوشمند است که می‌توانند به محرک‌های خارجی پاسخ دهند.