هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مواد و متالورژی (IMAT 2019) برگزار شد

22 مهر 1398 با حمایت و مشارکت ستاد:

هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مواد و متالورژی (IMAT 2019) برگزار شد

در کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مواد و متالورژی IMAT 2019 ، به عنوان رویدادی مهم در حوزه متالوژی ، 8 مقاله منتخب از منظر فناوری و نوآوری مورد تشویق قرار گرفت.