مسابقه شناسایی هسته‌های فناور در حوزه مواد و ساخت

11 شهریور 1398 فراخوان؛

مسابقه شناسایی هسته‌های فناور در حوزه مواد و ساخت

ستاد توسعه فناوری‌های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت در نظر دارد، مسابقه شناسایی هسته‌های فناور در حوزه مواد و ساخت را برگزار نماید. متقاضیان شرکت در فراخوان می‌بایست حداکثر تا پایان مهر ماه 1398، نسبت به ثبت نام و درج اطلاعات اولیه و ایده‌های خود از طریق فرم ثبت اطلاعات اولیه افراد تیم و ایده و دریافت کد پیگیری، اقدام نمایند.