تصویربرداری مغزی بی‌سیم و کمتر تهاجمی، امیدهایی را در نوروساینس بوجود آورده است

9 تیر 1398 فناوری‌های فوتونیک و لیزر؛

تصویربرداری مغزی بی‌سیم و کمتر تهاجمی، امیدهایی را در نوروساینس بوجود آورده است

محققین دانشگاه اوساکای ژاپن روشی بر اساس استفاده از نشانگرهای بایولومینسانس حساس به ولتاژ غشا را برای ثبت فعالیت مغزی در حیوان دارای قابلیت حرکت آزادانه ابداع کرده‌اند که قابلیت ثبت فعالیت مغزی چندین حیوان را به صورت همزمان داراست.