نشست هم اندیشی پیرامون شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای سرمایه‌گذاری برگزار شد

4 تیر 1398 در حوزه‌های فعالیت ستاد:

نشست هم اندیشی پیرامون شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای سرمایه‌گذاری برگزار شد

توسعه کمی و کیفی فناوری‌های حوزه فوتونیک و مواد پیشرفته در کشور و نیز کمک به تحقق رونق تولید از اهداف و رسالت‌های اصلی ستاد توسعه فناوری‌های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته محسوب می‌شود. در این راستا نشست هم اندیشی با برخی از مدیران و نمایندگان صندوق های پژوهش و فناوری در محل ستاد برگزار شد.