ایران؛ کشور غنی از منابع طبیعی اما نیازمند اصلاح الگوی مصرف

2 تیر 1398

ایران؛ کشور غنی از منابع طبیعی اما نیازمند اصلاح الگوی مصرف

با وجود نگرانی از روند مصرف منابع از دهه 70 میلادی، همچنان توافقی برای نحوه مدیریت منابع وجود ندارد و پیش‌بینی‌ها بر اساس رویه جاری تصویری نامطلوب از آینده را توصیف می‌کند.