با فراهم کردن زیرساخت‌ها در حوزه لیزر خودکفا می‌شویم

21 خرداد 1398 راهی سخت اما شدنی؛

با فراهم کردن زیرساخت‌ها در حوزه لیزر خودکفا می‌شویم

عضو هیات علمی دانشگاه مالک اشتر گفت:با توجه به کاربردهای فراوان فناوری لیزر و نیاز به عدم وابستگی در این حوزه، تدوین نقشه راه مدون برای این فناوری ضروری است.