دانش‌بنیان‌های حوزه مواد و ساخت برای رفع نیازهای اساسی صنعت نفت، شناسایی و فعال می‌شوند

13 خرداد 1398 آغاز همکاری ستاد با شرکت انرژی گستر سینا؛

دانش‌بنیان‌های حوزه مواد و ساخت برای رفع نیازهای اساسی صنعت نفت، شناسایی و فعال می‌شوند

همکاری ستاد با شرکت انرژی گستر سینا، در راستای شناسایی شرکت‌های دانش‌بنیان‌های حوزه مواد و ساخت برای رفع نیازهای اساسی صنعت نفت، آغاز شد.