دانش‌بنیان‌ها با تخفیف 50 درصدی در پنل‌های مجمع نوآوری آسیا و اقیانوسیه شرکت می‌کنند

11 خرداد 1398 قابل توجه شرکت‌های دانش‌بنیان؛

دانش‌بنیان‌ها با تخفیف 50 درصدی در پنل‌های مجمع نوآوری آسیا و اقیانوسیه شرکت می‌کنند

نخستین مجمع نوآوری آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) 21 تا 22 خردادماه سال جاری برگزار می‌شود. در این مجمع علمی 6 پنل تخصصی برگزار می‌شود که شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در این پنل‌ها از تخفیف 50 درصدی برخوردار می‌شوند.