60 طرح‌ فناورانه در حوزه ستاد حمایت می‌شود

5 خرداد 1398 به همت ستاد؛

60 طرح‌ فناورانه در حوزه ستاد حمایت می‌شود

امضای قرارداد و دریافت حمایت از حدود 60 طرح دانش‌بنیان حوزه ستاد توسعه فناوری‌های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به مرحله نهایی رسیده است.