تولید ساختارهای میکرونی با استفاده از لیزر

1 خرداد 1398 فناوری‌های فوتونیک و لیزر؛

تولید ساختارهای میکرونی با استفاده از لیزر

تولید ساختارهای میکرونی با استفاده از لیزر (Laser structuring technique ) اکنون به کمک خودروسازان آمده است.