LED‌های نسل جدید، برای روشنایی، سلامت و برای غذا

19 اسفند 1397 فناوری‌های فوتونیک و لیزر؛

LED‌های نسل جدید، برای روشنایی، سلامت و برای غذا

استفاده از LED‌ها به‌عنوان روشنایی علاوه بر اینکه از نظر مصرف انرژی از روش‌های سنتی بهتر است، قابلیت کنترل و کارایی بهتری نیز دارد.