LED‌های LumiGrow به مطالعه ژنتیک توسعه کشاورزی کمک می‌کنند

18 اسفند 1397 فناوری‌های فوتونیک و لیزر؛

LED‌های LumiGrow به مطالعه ژنتیک توسعه کشاورزی کمک می‌کنند

استادیار راب بیکر در دانشکده زیست‌شناسی دانشگاه میامی با استفاده از LEDهای LumiGrow چندین زیر گونه از دانه‌های کلم راپا (Brassica rapa) پس از تولید دانه‌های نامرغوب تولید کرده است که تحقیقات ژنتیکی او را تحت تاثیر قرار داد.