مطالعه و تشخیص بیماری‌های شبکیه چشم بهبود می‌یابد

15 بهمن 1397 با ساخت سیستم تصویربرداری چندمنظوره:

مطالعه و تشخیص بیماری‌های شبکیه چشم بهبود می‌یابد

محدودیت‌های موجود در روش‌های مطالعه شبکیه، اهمیت استفاده از روش‌های چندمنظوره در چشم‌پزشکی را دوچندان می‌کند.