نخستین نشست شورای هم‌اندیشی فوتونیک و لیزر

10 بهمن 1397 با همت ستاد برگزار شد؛

نخستین نشست شورای هم‌اندیشی فوتونیک و لیزر

نخستین نشست شورای هم‌اندیشی فوتونیک و لیزر پس از ادغام ستاد توسعه فناوری‌های مواد و ساخت پیشرفته و لیزر، فوتونیک و ساختاری‌های میکرونی، در تاریخ 1397/11/04 با شرکت جمعی از متخصصان این حوزه، در محل ستاد، با محوریت رویکردها و برنامه‌های ستاد برگزار شد.