رویداد «ارائه نیازهای فناورانه معدن و صنایع معدنی» برگزار می‌شود

28 دی 1398 با حمایت ستاد:

رویداد «ارائه نیازهای فناورانه معدن و صنایع معدنی» برگزار می‌شود

اولین «رویداد ارائه نیازهای فناورانه معدن و صنایع معدنی» همزمان با «دومین جشنواره ایده‌های ارزش آفرین» در این حوزه برگزار می‌شود.