امکان استقرار در مرکز رشد سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

3 شهریور 1398 فراخوان مجموعه‌های نوپا؛

امکان استقرار در مرکز رشد سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

با عنایت به همکاری‌ها و حمایت‌های صورت پذیرفته از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، امکان معرفی این دسته از فعالان برای استقرار در فضاهای کارگاهی مرکز رشد سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، فراهم شده است.