تبدیل میلیون‌ها تن ضایعات پلاستیکی به سوخت پاک ممکن می‌شود

23 بهمن 1397 با استفاده از فرایندهای شیمیایی جدید؛

تبدیل میلیون‌ها تن ضایعات پلاستیکی به سوخت پاک ممکن می‌شود

با درک اهمیت موضوع بازیافت، دانشمندان در دانشگاه پوردو، یک فرایند شیمیایی جدید که می‌تواند ضایعات پلاستیکی (پلی‌اولفین) را به محصولات مفیدی مانند سوخت‌های پاک تبدیل کند، توسعه داده‌‌اند.