تبدیل گرمای بدن به توان مورد نیاز پوشیدنی‌های هوشمند

7 بهمن 1397 فناوری‌های مواد؛

تبدیل گرمای بدن به توان مورد نیاز پوشیدنی‌های هوشمند

اکنون بسیاری از سنسورهای زیستی و فرستنده‌های داده‌های پوشیدنی و همچین فناوری‌های پیشرفته مشابه که برای پایش سلامت شخصی استفاده می‌شوند، به شکل خلاقانه‌ای کوچک شده‌اند اما آنها نیاز به انرژی زیادی دارند.