طرح‌های فناورانه در حوزه فوتونیک و لیزر دریافت می‌شود

26 دی 1397 اولین فراخوان؛

طرح‌های فناورانه در حوزه فوتونیک و لیزر دریافت می‌شود

ستاد توسعه فناوری‌های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت، براساس برخی نیازهای ارزیابی شده در حوزه فوتونیک و لیزر کشور، با انتشار فراخوانی از فعالان این حوزه برای مشارکت در ارسال طرح‌ دعوت می‌نماید.