ماه رمضان
جهش تولید
امروز : سه شنبه 31 فروردین 1400

1125

شرکت های خلاق و نوآور

49

شتابدهنده های فناوری

118

مراکز نوآوری

5785

شرکت های دانش بنیان

4

رتبه جهانی در تولید مقالات حوزه نانو فناوری

5469

خدمات ارائه شده در کریدور صادرات

1805

همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت